• Stratēģiskā sadarbība ar FromMe.lv

    Esam vienojušies ar FromME.lv par sadarbību gan produktu klāsta veidošanā, gan paša servisa izveidē.

  • Par Tipa Veikaliņu

    Tipa Veikaliņš ir veids, kā ikviens var atbalstīt Tip4me projekta īstenošanu. Dāvanu piedāvātāji atbalsta iedodot savus produktus, bet citiem ir iespēja tos nopirkt, tādā veidā finansiāli atbalstot projektu.

  • Cita Rota

    Kas gan būtu Tip4me piedāvājums bez populārajām Cita Rota darinātajām "Latvietīšu" šallītēm! Cita Rota produkti būs pieejami arī Tipa veikaliņā.